Vi kan skapa verklig förändring tillsammans!

“Möt varje människa som ett oläst kapitel, i ett mästerverk du inte kände till av en författare du älskar”

- Sohrab Fadai, författare, föreläsare och politiker

Alla människor bär på en kraft som de är redo att dela med sig av till världen. 

Om den kraften inte tas till vara på ett konstruktivt sätt, om den inte får bli den gåva till mänskligheten som den är ämnad till att vara, kommer den läcka ut på ett negativt sätt med destruktiva följder. 

Jag försöker utgå från grundvärderingen att möta varje människa som ett oläst kapital i ett mästerverk jag inte kände till av en författare jag älskar. Det perspektivet har tillfört oerhört mycket i mitt liv och öppnat dörrar jag inte trodde fanns.

Vi kan ta vara på alla människors potential, vilja och drömmar.  Vi ska göra det. Vi får en mycket bättre värld då.

Med mina texter, filmer, böcker, föreläsningar, workshops och utbildningar samt mitt politiska engagemang vill jag inspirera, inge hopp och visa på vägar till att skapa ett samhälle som gör just det: ser till att ingen hamnar utanför, tar vara på allas potential. 

Vi kan göra det. Tillsammans.


 
 
 
john-paul-henry-474826-unsplash.jpg

May your choices reflect your hopes, not your fears”- Nelson Mandela

Mina förebilder i livet var tidigt människor som Nelson Mandela, Mahatma Ghandhi, Martin Luther King, Thich Nhat Hanh. Medborgarättskämpar som insett att fredens, hoppet och kärlekens väg är den rätta vägen för förändring.

Personligen så har jag alltid haft svårt för partipolitik. Även om jag varit starkt samhällsintresserad så har jag inte känt mig hemma i partipolitiska sammanhang. Det var först efter ledarskapsutbildningen Höj Rösten politikerskola och min IVLP-resa som jag fick kraften, kunskapen, verktygen och kanske framförallt modet att utmana mina rädslor och ge mig in i politiken.

Valet 2018 var mitt första och det gick bra. Jag byggde en kampanj utan påhopp och pajkastning. Med fokus på fakta, balans och underbyggda påståenden. Och med fokus på att prata om den politik jag står för, inte främst vad som är fel med motståndarnas politik. Jag är tacksam för att det ledde till att jag fick förtroende från Faluborna och mitt parti (socialdemokraterna) att representera dem i kommunfullmäktige.

Jag är också otroligt glad och tacksam att parallellt med politiken kunna fortsätta med att skriva och föreläsa, som ju är mina stora passioner vid sidan av politiken och att kunna försörja mig på att göra det jag älskar och där jag känner att jag kan göra skillnad tillsammmans med andra. Jag försöker varje dag att utmana mina rädslor och leva upp till ett annat Mandela-citat:

“I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear.”

Om jag kan inspirera andra till att också våga följa sina drömmar och möta sina rädslor så gör jag mer än gärna det. Jag tror vi skulle få en mycket bättre värld om fler tog steget utanför sina bekvämlighetszoner och gjorde det där som de drömmer om att våga göra.

 
 

Min bakgrund och erfarenheter

De senaste 10 åren har jag varit verksam som företagare och entreprenör. Jag har skrivit tre böcker och varit involverad i styrelse och ledning för flera verksamheter. Jag var under 4,5 års tid regionchef för Företagarna i Dalarna, som är länets och landets största organisation för småföretagare, och har också varit ordförande för Young Entrepreneurs of Sweden, en medlemsorganisation för Sveriges unga entreprenörer. Jag har uppdrag som ledamot i Länsstyrelsens insynsråd, Landsbygsnätverkets integrationsgrupp, Nordisk kulturkontakts styrelse samt styrelsen för det samhällsentreprenöriella bolaget MYDREAMNOW vars syfte och vision är att alla unga ska kunna hitta sitt första jobb och i förlängningen sina drömjobb. Efter valet blev jag även invald i kommunfullmäktige och nominerad av mitt partis medlemmar som ersättare till kommunstyrelsen.

Jag försörjer mig som skribent, författare, rådgivare och föreläsare samtidigt som jag arbetar på kommande böcker och bygger den politiska rörelse som jag tror behövs för att skapa förändring på riktigt i samhället.

 Jag har valt att engagera mig i socialdemokraterna eftersom det är det parti som ligger närmast mina grundvärderingar om frihet, jämlika utgångspunkter och solidaritet. Jag tror inte på “lika utfall”, dvs att vi ska bygga ett samhälle där allas liv blir så lika som möjligt. Det blir en tråkig värld. Däremot tror jag på jämlika utgångspunkter dvs att alla ska ha samma förutsättningar att förverkliga sina drömmar och skapa sina egna liv. Jag tror också att vi behöver ta ett gemensamt ansvar för att bygga ett sådant samhälle. Samtidigt som jag tror att den socialdemokratiska idévärlden innehåller många tankar som bär på potentialen att svara mot vår tids utmaningar så är jag också övertygad om att inget parti eller ideologi bär svaret på alla de utmaningar vi står inför. Världen har förändrats och ideologierna har inte hängt med.

Jag tror det är många frågor som vi behöver arbeta med att hitta nya svar på tillsammans.

 

 
 
 

Politiskt program för Falun

Jag vill ha ett Falun som växer men som växer ihop, inte isär. Ett Falun där vi växer tillsammans. Jag vill att alla som växer upp här ska se med framtidstro på sina möjligheter och hitta vägar till första jobbet och i förlängningen sitt drömjobb. Jag vill verka för att fler företag etablerar sig i Falun och att de företag som finns här blomstrar, är bärkraftiga och skapar många nya jobb och välfärdsintäkter. Jag förstår företagandets vikt för samhällsutvecklingen och kommer jobba för att etablering ska ske smidigt, mark ska vara lätt att hitta och alla ska kunna delta i våra upphandlingar på lika villkor även de minsta företagen. 

Arbetsmarknad och företagarfrågor är mina hjärtefrågor. Jag tror också de är avgörande för att samhället ska vara tryggt, inkluderande och rättvist. Ingen ska hamna utanför i Falun. Vi ska ta vara på allas potential, drömmar och viljor. 

 

Bättre upphandlingar

Småföretag ska inte diskrimineras i upphandlingar. När vi exempelvis upphandlar snöröjning ska vi se till att göra det möjligt för lokala småföretag att gå samman och dela på deltagande i en upphandling istället för att vi får stora entreprenörer som tar upphandlingarna men sedan inte klarar av att leverera. 
 

Ung Företagsamhet till alla ungdomar som vill

Ung Företagsamhet ger unga möjligheter att pröva på entreprenörskap och företagande. Det finns studier som visar att unga som går UF senare i sina liv som anställda tjänar mer, har högre positioner och om de blir företagare så blir deras företag mer framgångsrika och bärkraftiga. Jag vill att alla ungdomar ska få chansen att driva UF företag och mer entreprenörskap i skolan, 

Enklare att etablera sig

Vi ska göra det lättare för företag att hitta industrimark och etablera sig i Falun. Min målsättning på sikt är att kunna locka en eller flera större investeringar till Falun. Inget jag lovar denna mandatperiod men jag kommer verka för att Falun på sikt ska vara en attraktiv plats för såväl nya småföretag som stora internationella bolag att etablera sig. 

Prestigelös samverkan, dialog och Handlingskraft

Jag tror på att involvera de som berörs av ett problem i beslutsfattandet mer. Jag kommer genomföra forum och policylabs där jag kommer bjuda in öppet och föra samman företagare, experter, myndighetschefer, medborgare i olika faser i livet för att gemensamt med vår gemensamam erfarenheter och kunskap lösa de problem vi står inför.  Från det skapas skarpa förslag som jag kommer se till bli implementerade. 

 
Untitled-3.jpg
 

MINéa Frykman, rektor, Höj rösten politikerskola:

”Vi är många som backar Sohrab. För han är en lagspelare, empatisk, som lyssnar och som ser andra. Men jag skulle också vilja lyfta att Sohrab är otroligt kompetent. Inte en helt oviktig egenskap när man ska vara med och driva arbetet i en kommun.”

Källa: /  Se filmen