Sohrab Fadai
 
 

Vi kan skapa verklig förändring tillsammans!

Ingen utanför. Alla med.

Hej, jag heter Sohrab. Jag är en 32 årig småbarnsfarsa som bor i Falun med min fru Nirvana och vår dotter Diba. Jag är starkt övertygad om att om vi ska skapa ett bättre samhälle är kunskap, förståelse och insikt viktiga ingredienser. Så också vänlighet gentemot varandra, öppenhet och respekt. Vi kan skapa en bättre värld för kommande generationer. Men ingen av oss kan göra det ensam. Vi behöver hjälpas åt.

 
 
 
Sohrab for Falun1b.jpg

Därför kandiderar jag

Egentligen hade jag inte tänkt ta steget in i partipolitiken nu. Jag hade valt andra sätt att påverka samhällsutvecklingen. Men jag kunde inte stå bredvid och se på medan polarisering, pajkastning och syndabocksretorik slet vårt samhälle itu. Ytterligheterna får styra samtalet och såväl de som har makten som de ytterligheter som aspirerar på den saknar reella lösningar på de utmaningar och problem vi står inför.

Jag vet att de allra flesta av oss delar intressen i det här landet. Och de allra flesta av oss struntar i vem som fixar problemen så länge någon faktiskt gör något och inte bara skyller ifrån sig. Därför är jag dedikerad att föra en positiv kampanj i de val där jag ställer upp med fokus på vad som kan förbättras för oss allas bästa. Jag är öppen för konstruktiva lösningsorienterade samtal med alla som vill samtala. Jag är öppen för att söka lösningar utan att fastna i ideologiska låsningar. Jag står för pragmatism och konkret förändring. Jag vill bryta upp den för Sverige skadliga blockpolitiken och söka långsiktiga lösningar som håller över tid. Jag är djupt tacksam för att jag i valet fick Faluborna och mina partikamraters förtroende att representera dem i kommunfullmäktige. Jag kommer göra mitt bästa för att förvalta det förtroendet väl.

 
 

Min bakgrund och erfarenheter

De senaste 10 åren har jag varit verksam som företagare och entreprenör. Jag har skrivit tre böcker och varit involverad i styrelse och ledning för flera verksamheter. Jag var under 4,5 års tid regionchef för Företagarna i Dalarna, som är länets och landets största organisation för småföretagare, och har också varit ordförande för Young Entrepreneurs of Sweden, en medlemsorganisation för Sveriges unga entreprenörer. Jag har uppdrag som ledamot i Länsstyrelsens insynsråd, Landsbygsnätverkets integrationsgrupp, Nordisk kulturkontakts styrelse samt styrelsen för det samhällsentreprenöriella bolaget MYDREAMNOW vars syfte och vision är att alla unga ska kunna hitta sitt första jobb och i förlängningen sina drömjobb. Jag försörjer mig som skribent, författare, rådgivare och föreläsare samtidigt som jag arbetar på kommande böcker och bygger den politiska rörelse som jag tror behövs för att skapa förändring på riktigt i samhället. Jag har valt att engagera mig i socialdemokraterna eftersom det är det parti som ligger närmast mina grundvärderingar om frihet, jämlika utgångspunkter och solidaritet. Jag tror inte på “lika utfall”, dvs att vi ska bygga ett samhälle där allas liv blir så lika som möjligt. Det blir en tråkig värld. Däremot tror jag på jämlika utgångspunkter dvs att alla ska ha samma förutsättningar att förverkliga sina drömmar och skapa sina egna liv. Jag tror också att vi behöver ta ett gemensamt ansvar för att bygga ett sådant samhälle. Samtidigt som jag varit medlem i socialdemokraterna i många år (med avbrott för en tid då jag var besviken och förbannad och mest ville stå utanför allt som hade med politik att göra) så är jag också övertygad om att inget parti bär svaret på alla de utmaningar vi står inför. Jag tror det är många frågor som vi behöver arbeta med att hitta nya svar på tillsammans.

 

 
 
 

Politiskt program för Falun

Jag vill ha ett Falun som växer men som växer ihop, inte isär. Ett Falun där vi växer tillsammans. Jag vill att alla som växer upp här ska se med framtidstro på sina möjligheter och hitta vägar till första jobbet och i förlängningen sitt drömjobb. Jag vill verka för att fler företag etablerar sig i Falun och att de företag som finns här blomstrar, är bärkraftiga och skapar många nya jobb och välfärdsintäkter. Jag förstår företagandets vikt för samhällsutvecklingen och kommer jobba för att etablering ska ske smidigt, mark ska vara lätt att hitta och alla ska kunna delta i våra upphandlingar på lika villkor även de minsta företagen. 
 

Arbetsmarknad och företagarfrågor är mina hjärtefrågor. Jag tror också de är avgörande för att samhället ska vara tryggt, inkluderande och rättvist. Ingen ska hamna utanför i Falun. Vi ska ta vara på allas potential, drömmar och viljor. 

 

Bättre upphandlingar

Småföretag ska inte diskrimineras i upphandlingar. När vi exempelvis upphandlar snöröjning ska vi se till att göra det möjligt för lokala småföretag att gå samman och dela på deltagande i en upphandling istället för att vi får stora entreprenörer som tar upphandlingarna men sedan inte klarar av att leverera. 
 

Ung Företagsamhet till alla ungdomar som vill

Ung Företagsamhet ger unga möjligheter att pröva på entreprenörskap och företagande. Det finns studier som visar att unga som går UF senare i sina liv som anställda tjänar mer, har högre positioner och om de blir företagare så blir deras företag mer framgångsrika och bärkraftiga. Jag vill att alla ungdomar ska få chansen att driva UF företag och mer entreprenörskap i skolan, 

Enklare att etablera sig

Vi ska göra det lättare för företag att hitta industrimark och etablera sig i Falun. Min målsättning på sikt är att kunna locka en eller flera större investeringar till Falun. Inget jag lovar denna mandatperiod men jag kommer verka för att Falun på sikt ska vara en attraktiv plats för såväl nya småföretag som stora internationella bolag att etablera sig. 

Prestigelös samverkan, dialog och Handlingskraft

Jag tror på att involvera de som berörs av ett problem i beslutsfattandet mer. Jag kommer genomföra forum och policylabs där jag kommer bjuda in öppet och föra samman företagare, experter, myndighetschefer, medborgare i olika faser i livet för att gemensamt med vår gemensamam erfarenheter och kunskap lösa de problem vi står inför.  Från det skapas skarpa förslag som jag kommer se till bli implemnterade. 

 
Untitled-3.jpg
 

MINéa Frykman, rektor, Höj rösten politikerskola:

”Vi är många som backar Sohrab. För han är en lagspelare, empatisk, som lyssnar och som ser andra. Men jag skulle också vilja lyfta att Sohrab är otroligt kompetent. Inte en helt oviktig egenskap när man ska vara med och driva arbetet i en kommun.”

Källa: /  Se filmen