Vi kan skapa verklig förändring tillsammans!

“Möt varje människa som ett oläst kapitel, i ett mästerverk du inte kände till av en författare du älskar”

- Sohrab Fadai, författare, föreläsare och politiker

Alla människor bär på en kraft som de är redo att dela med sig av till världen. 

Om den kraften inte tas till vara på ett konstruktivt sätt, om den inte får bli den gåva till mänskligheten som den är ämnad till att vara, kommer den läcka ut på ett negativt sätt med destruktiva följder. 

Jag försöker utgå från grundvärderingen att möta varje människa som ett oläst kapital i ett mästerverk jag inte kände till av en författare jag älskar. Det perspektivet har tillfört oerhört mycket i mitt liv och öppnat dörrar jag inte trodde fanns.

Vi kan ta vara på alla människors potential, vilja och drömmar.  Vi ska göra det. Vi får en mycket bättre värld då.

Med mina texter, filmer, böcker, föreläsningar, workshops och utbildningar samt mitt politiska engagemang vill jag inspirera, inge hopp och visa på vägar till att skapa ett samhälle som gör just det: ser till att ingen hamnar utanför, tar vara på allas potential. 

Vi kan göra det. Tillsammans.


 
 
 
john-paul-henry-474826-unsplash.jpg

May your choices reflect your hopes, not your fears”- Nelson Mandela

Mina förebilder i livet var tidigt människor som Nelson Mandela, Mahatma Ghandhi, Martin Luther King, Thich Nhat Hanh. Medborgarättskämpar som insett att fredens, hoppet och kärlekens väg är den rätta vägen för förändring.

Personligen så har jag alltid haft svårt för partipolitik. Även om jag varit starkt samhällsintresserad så har jag inte känt mig hemma i partipolitiska sammanhang. Det var först efter ledarskapsutbildningen Höj Rösten politikerskola och min IVLP-resa som jag fick kraften, kunskapen, verktygen och kanske framförallt modet att utmana mina rädslor och ge mig in i politiken.

Valet 2018 var mitt första och det gick bra. Jag byggde en kampanj utan påhopp och pajkastning. Med fokus på fakta, balans och underbyggda påståenden. Och med fokus på att prata om den politik jag står för, inte främst vad som är fel med motståndarnas politik. Jag är tacksam för att det ledde till att jag fick förtroende från Faluborna och mitt parti (socialdemokraterna) att representera dem i kommunfullmäktige.

Jag är också otroligt glad och tacksam att parallellt med politiken kunna fortsätta med att skriva och föreläsa, som ju är mina stora passioner vid sidan av politiken och att kunna försörja mig på att göra det jag älskar och där jag känner att jag kan göra skillnad tillsammmans med andra. Jag försöker varje dag att utmana mina rädslor och leva upp till ett annat Mandela-citat:

“I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear.”

Om jag kan inspirera andra till att också våga följa sina drömmar och möta sina rädslor så gör jag mer än gärna det. Jag tror vi skulle få en mycket bättre värld om fler tog steget utanför sina bekvämlighetszoner och gjorde det där som de drömmer om att våga göra.

 
 

Min story

Mitt engagemang har alltid kretsat kring att göra skillnad och bidra till att förbättra samhället. Det är min drivkraft och det som motiverar mig och ger energi, när jag känner att det jag gör har en positiv inverkan och gör skillnad för andra. Jag har skrivit tre böcker och varit involverad i styrelse och ledning för flera verksamheter.

Jag var under 4,5 års tid regionchef för Företagarna i Dalarna, som är länets och landets största organisation för småföretagare, och har också varit ordförande för Young Entrepreneurs of Sweden, en medlemsorganisation för Sveriges unga entreprenörer. Jag har uppdrag som ledamot i Länsstyrelsens insynsråd, Landsbygsnätverkets integrationsgrupp, Nordisk kulturkontakts styrelse samt styrelsen för det samhällsentreprenöriella bolaget MYDREAMNOW vars syfte och vision är att alla unga ska kunna hitta sitt första jobb och i förlängningen sina drömjobb.

Efter valet blev jag även invald i kommunfullmäktige och nominerad av mitt partis medlemmar som ersättare till kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens utvecklingsutskott.

Men min resa började faktiskt inte i entreprenörsvärlden eller i politiken. Jag tog mina första steg som teaterarrangör i Falun vid 15 års ålder då jag klev in i den lokala arrangörsföreningen. Jag och ett gäng ungdomar som engagerade sig samtidigt som mig sänkte medelåldern i föreningen rejält. Vi fick inte bara positioner i styrelsen, som alibin på ett papper, utan vi fick vara med och styra över budget och repertoar. Vi fick inflytande och makt. Tillsammans med de äldre i föreningen så byggde vi en bred repertoar som lockade inte bara den traditionella abbonemangspubliken utan också förnyade och föryngrade vår medlemsbas och våra besökere. Det var då jag insåg kraften i mångfald och skilda perspektiv som samverkar. Som nittonåring blev jag den yngsta teaterföreningsordföranden i landet och blev sedan upplockad av Riksteatern där jag började jobba som turnéplanerare och säljare av barn och ungdomsteater. Parallellt med detta hade jag skrivit en egen pjäs som blev intagen i ett pjäsprojekt, Nya Pjäser, Nya världar som initierades av några av landets största teatrar. Jag blev uppmanad att starta ett företag för att ha något att sälja min pjäs genom. Det blev ingen såld pjäs men jag fick föreläsningsförfrågningar och andra uppdrag och det var så jag kring 2007 blev egenföretagare. 2012 ombildade jag bolaget till aktiebolag. I bolaget har jag gjort olika saker, gigat mig fram, parallellt med att jag sökt kunskap och tagit uppdrag som varit spännande och där jag sett att jag kunnat göra skillnad.

Det som jag just nu försörjer mig med är kurser i etisk försäljning, kommunikativt ledarskap och hållbart affärsutvecklingsarbete för SME-företag samt att jag verkar som frilanskribent inom CSR, hållbarhet och socialt entreprenörskap. Kurserna bygger på boken ”Etisk försäljning” som jag skrev 2011 och är sedan vidareutvecklade med över 10 år samlad erfarenhet från att ha jobbat med frågorna. Jag gör detta samtidigt som jag arbetar på kommande böcker och bygger den politiska rörelse som jag tror behövs för att skapa förändring på riktigt i samhället. Man kan undra varför jag inte har en företagssida för mina workshops, skrivande etcetera och en politisk sida för mina politiska uppdrag men efter ganska noggrann eftertanke så har jag valt att lägga hela mitt engagemang på samma sida för att kunna vara verkligt transparent med allt jag engagerar mig i mot alla som är i kontakt med mig.

Jag har ingen ambition att inta en politisk maktposition eller politisk karriär, jag tror verklig förändring som vi verkligen behöver inte kan genomföras av enskilda personer i maktpositioner utan att fler vanliga människor med karriärer utanför politiken vågar kliva in och vara med och leda den förändring som är nödvändig gemensamt. Förändring som håller skapas underifrån och inifrån av många, inte av några få. Min långsiktiga dröm är att jobba med freds- och hållbarhetsfrågor på internationell nivå men det är en bit kvar dit.

 Jag har valt att engagera mig i socialdemokraterna eftersom det är det parti som ligger närmast mina grundvärderingar om frihet, jämlika utgångspunkter och solidaritet. Jag är socialdemokrat på samma sätt som Hjalmar Branting utifrån att “Min "känsla revolterar mot sakernas ordning, som dömer de ojämförligt flesta att stanna i växten och kväva sina bästa stämningars längtan". Branting sa de där orden när han svarade på varför han är socialdemokrat i en tidningsintervju 1912. Jag går också ofta tillbaka till Palme och hans ord om att “Vårt mål är frihet, så långt möjligt, från de yttre förhållandenas tryck, frihet för den enskilda människans att utveckla sin egenart, valfrihet för individen att forma sin tillvaro efter egna önskningar”. Notera att Palme pratar om både frihet från och frihet för. Det skiljer den socialdemokratiska och socialliberala frihetssynen från den nyliberala som enbart är en antifrihet som bygger på att befria människan från statlig inblandning (dock finns ingen analys kring befrielse från storföretags inblandning i människors vardag och integritet). I detta ligger nyliberalismen faktiskt närmare statssocialismen och i min mening kan de ses som varandras, egentligen rätt lika, “counterparts” (bra ord saknas på svenska men vi brukar metaforiskt kunna säga att något är olika sidor av samma mynt). På gammal grekiska finns ordet “antistrophe” för två företeelser som är varandras motsvarigheter lika mycket som motsatser.

Såväl statsocialismen som nyliberalismen gör människan ensam och olycklig genom att se henne som en ö som ska klara sig själv, den ena med total statlig inblandning och den andra utan ett samhälleligt stöd överhuvudtaget. De berövar människan hennes sammankoppling med andra människor och ignorerar de andliga och medmänskliga dimensionerna av mänskligt liv.

Jag önskar att fler politiker kunde uttrycka sig så poetiskt och träffsäkert som Palme och Branting idag. För mig hör trygghet och frihet ihop. Utan trygghet ingen frihet och utan frihet ingen trygghet. Trygghet möjliggör att människor vågar kliva utanför sina bekvämligshetszoner och ta risker och det är när människor vågar testa nya saker som utveckling och progression sker.

Jag reflekterar hur främmande det Branting uttryckte är mot mycket av den janteorienterade och ensamhetsskapande statssocialism som präglat socialdemokratin eller i vart fall bilden av den. Fler behöver istället visa på och påminna om socialdemokratins (som ideologi) essens som möjliggörare av människors ”bästa stämningars längtan”. Fler behöver prata om hur hantverkare och jordbrukare, småföretagare och löntagare, folkrörelser och studieförbund gemensamt tog kampen för demokratins införande och rätten att yttra sig, resa fritt, utbilda sig, organisera sig och starta verksamheter.

Precis som nu var det också då ett transformativt skede där industrialiseringen omdanade samhällstrukturerna och förändrade allt i grunden. Nu gör digitaliseringen samma sak och våra partier, ideologier och politiska tankesmedjor hänger inte riktigt med i omställningen.

Jag tror inte på “lika utfall”, dvs att vi ska bygga ett samhälle där allas liv blir så lika som möjligt. Det blir en tråkig värld. Däremot tror jag på jämlika utgångspunkter dvs att alla ska ha samma förutsättningar att förverkliga sina drömmar och skapa sina egna liv. Jag tror också att vi behöver ta ett gemensamt ansvar för att bygga ett sådant samhälle. Samtidigt som jag tror att den socialdemokratiska idévärlden innehåller många tankar som bär på potentialen att svara mot vår tids utmaningar så är jag också övertygad om att inget parti eller ideologi bär svaret på alla de utmaningar vi står inför. Världen har förändrats och ideologierna har inte hängt med.

Jag tror socialdemokratin behöver bygga en relevant berättelse för denna omställning. En berättelse där ”Arbetarrörelsen" inte längre bara tillhör den som får sin lön betald av en arbetsgivare där den är anställd utan också är till för alla som är beredda att vara med, och efter förmåga bidra och bygga samhället, oavsett formen för hur den arbetsinsatsen organiseras. 

En central del i socialdemokratin är just reformismens idé om att inte fastna i att något måste bestå bara för ”att det alltid varit så”. Men förutom att revoltera mot status quo, sakernas ordning, så drömmer jag också om en annan ordning. 

En ordning där alla får förverkliga sina bästa stämningars längtan. Där alla får plats och inkluderas. Där ingen lämnas utanför, förminskas eller exkluderas. Där allas potential och gåvor kan få slå rot, växa och blomstra. Där alla kan leva välmående liv, i ett hållbart grannskapssamhälle där vi behandlar varandra som goda grannar som delar med sig och stöttar varandra med kunskap, stöd och mod. En för alla, alla för en. Bortom bakgrund, bortom yttre preferenser. Vi är alla varandras nästa, varandras grannar, och det vi gör på den ena sidan av planeten påverkar inte bara vår granne på andra sidan världen som lever där nu utan också den granne som ännu inte är född. 

Jag tror det är många frågor som vi behöver arbeta med att hitta nya svar på tillsammans.

 

 
 
 

Politiskt program för Falun

Jag vill ha ett Falun som växer men som växer ihop, inte isär. Ett Falun där vi växer tillsammans. Jag vill att alla som växer upp här ska se med framtidstro på sina möjligheter och hitta vägar till första jobbet och i förlängningen sitt drömjobb. Jag vill verka för att fler företag etablerar sig i Falun och att de företag som finns här blomstrar, är bärkraftiga och skapar många nya jobb och välfärdsintäkter. Jag förstår företagandets vikt för samhällsutvecklingen och kommer jobba för att etablering ska ske smidigt, mark ska vara lätt att hitta och alla ska kunna delta i våra upphandlingar på lika villkor även de minsta företagen. 

Arbetsmarknad och företagarfrågor är mina hjärtefrågor. Jag tror också de är avgörande för att samhället ska vara tryggt, inkluderande och rättvist. Ingen ska hamna utanför i Falun. Vi ska ta vara på allas potential, drömmar och viljor. 

 

Bättre upphandlingar

Småföretag ska inte diskrimineras i upphandlingar. När vi exempelvis upphandlar snöröjning ska vi se till att göra det möjligt för lokala småföretag att gå samman och dela på deltagande i en upphandling istället för att vi får stora entreprenörer som tar upphandlingarna men sedan inte klarar av att leverera. 
 

Ung Företagsamhet till alla ungdomar som vill

Ung Företagsamhet ger unga möjligheter att pröva på entreprenörskap och företagande. Det finns studier som visar att unga som går UF senare i sina liv som anställda tjänar mer, har högre positioner och om de blir företagare så blir deras företag mer framgångsrika och bärkraftiga. Jag vill att alla ungdomar ska få chansen att driva UF företag och mer entreprenörskap i skolan, 

Enklare att etablera sig

Vi ska göra det lättare för företag att hitta industrimark och etablera sig i Falun. Min målsättning på sikt är att kunna locka en eller flera större investeringar till Falun. Inget jag lovar denna mandatperiod men jag kommer verka för att Falun på sikt ska vara en attraktiv plats för såväl nya småföretag som stora internationella bolag att etablera sig. 

Prestigelös samverkan, dialog och Handlingskraft

Jag tror på att involvera de som berörs av ett problem i beslutsfattandet mer. Jag kommer genomföra forum och policylabs där jag kommer bjuda in öppet och föra samman företagare, experter, myndighetschefer, medborgare i olika faser i livet för att gemensamt med vår gemensamam erfarenheter och kunskap lösa de problem vi står inför.  Från det skapas skarpa förslag som jag kommer se till bli implementerade. 

 
Untitled-3.jpg
 

MINéa Frykman, rektor, Höj rösten politikerskola:

”Vi är många som backar Sohrab. För han är en lagspelare, empatisk, som lyssnar och som ser andra. Men jag skulle också vilja lyfta att Sohrab är otroligt kompetent. Inte en helt oviktig egenskap när man ska vara med och driva arbetet i en kommun.”

Källa: /  Se filmen