Integritetspolicy

 

Din personliga integritet är viktig.

 

Vi tillhandahåller denna integritetspolicy för att informera om hur vi hanterar personuppgifter. Vi informerar även om vad du själv kan påverka när det gäller hur dina uppgifter samlas och hur denna information används.

 

När du har kontakt med oss på sohrab.se samlar vi in, behandlar och lagrar dina personuppgifter i enlighet med gällande EU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation, EU 016/679 (”Dataskyddsförordningen”). Integritetspolicyn kommer att uppdateras löpande för att följa gällande lagstiftning. 

 

Personuppgifter

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt identifierar dig. När du ingår ett engagemang hos sohrab, t ex genom att anmäla dig på nyhetsbrev eller lämna info vid någon av våra annonser eller tävlingar etcetera, då går du med på att vi lagrar de personuppgifter du lämnar till oss. Det är nödvändigt för att vi ska kunna uppnå syftet med vår verksamhet. Nedan följer en redogörelse av vilka personuppgifter det kan handla om, till exempel:

– Namn

– Adress

– E-postadress

– Telefonnummer

– Utbildning/yrke

– Arbetsplats

– Ort

– Bild

– Företagets/arbetsgivarens namn och adress

– IP-adress

 

Känslig information

Vår generella önskan är att du inte skickar eller lämnar ut några känsliga personuppgifter till oss som t ex information om politiska åsikter, religion eller trosuppfattning, hälsotillstånd eller fackföreningsmedlemskap när du inleder ett engagemang med oss. Vi sparar inte känsliga uppgifter utan raderar dem. 

Syfte och ändamål med användningen av personuppgifter

 sohrab.se använder endast dina personuppgifter för att uppnå syftet med vår verksamhet. Vi behandlar bara de personuppgifter som du har delat med oss eller lämnat ditt samtycke till. Dina personuppgifter används för bland annat följande ändamål:

 – Boka möten och seminarier, träffar som du anmält dig till. 

– Informera samarbetspartners och medarrangörer om din medverkan

– Inlägg med bild på sociala medier, efter att du har gett ditt medgivande

– Ge dig relevant information och förfrågningar om olika aktiviteter

– Utveckla vår verksamhet genom frivilliga undersökningar

 Dessa har tillgång till dina uppgifter

Dina personuppgifter används av sohrab.se och sohrab.se personuppgiftsbiträden. Dina personuppgifter kommer också att delas med andra som vi samarbetar med. Det kan t.ex. handla om att lämna ut dina kontaktuppgifter till våra samarbetspartners, arrangörer och kampanjmedarbetare för att uppnå en god kommunikation men också fullgöra våra åtaganden och utveckla vårt arbete. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till andra eller använda de på annat sätt än enligt vår gällande integritetspolicy. Arrangören som vi samarbetar med i arrangemanget av kurser och workshops kommer delges dina anmälningsuppgifter för att kunna hålla kontakt med dig och också hantera din anmälan. I samband med våra kurser sker fotografering för marknadsföring och dokumentation. Vill du inte vara med på bild i exempelvis sociala medier så kan du meddela kurshållaren om detta eller maila mail@sohrab.se så ser vi till att bilder där du är synlig maskas eller avpersonifieras.

Tillgång till dina personuppgifter/begäran om att ta bort dina personuppgifter

Vi behandlar inga personuppgifter om dig såvida du inte själv anger dem eller får information om att behandling av personuppgifter krävs. Om du vill begära att få tillgång till de uppgifter som vi har om dig eller om du har frågor om sohrab.se datasekretess är du välkommen att maila Sohrab Fadai på mail@sohrab.se. Vi tillhandahåller en läsbar kopia av de personuppgifter vi har rörande dig inom en månad. Du har rätt att ifrågasätta de uppgifter vi innehar om dig, och där så är tillämpligt kan du få uppgifterna: Raderade, korrigerade, ändrade eller kompletterade.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

sohrab.se sparar dina uppgifter under den tid som är nödvändig för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy men aldrig längre än tre år sen den tidpunkt du senast var i kontakt med oss.

 

Webbplats

Den här webbplatsen regleras i enlighet med svensk lagstiftning. Svenska allmänna domstolar har exklusiv domsrätt rörande eventuella tvister som uppstår på grund av ditt bruk av webbplatsen.
När du visar den här webbplatsen kan det hända att vi lagrar viss information på din dator i form av en ”cookie”. Cookies används av många webbplatser för att besökarna ska få tillgång till vissa funktioner. Den information som lagras i cookien kan också användas för att kartlägga en användares beteende på webbplatsen.

Om inget annat anges, använder sohrab.se aldrig cookies för att samla in personuppgifter. Vi använder cookies av följande anledning: För att spara dina preferenser i syfte att kunna personifiera ditt besök på vår webbplats.

På denna webbplats används följande typer av cookies:

1) Sessionscookies. Denna typ av cookie försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte. Sessionscookien används för att behålla information som relaterar till ditt besök på webbplatsen, t ex när ett formulär fylls i över flera sidor.

2) Webbanalyscookies. Webbanalyscookies används för att hjälpa oss att sammanställa anonym statistik så att vi kan hantera och förbättra våra webbplatser. Exempel på information som kan samlas in är det sätt på vilket du kom till webbplatsen samt det sätt på vilket du navigerar på webbplatsen. Webbanalyscookies är beständiga vilket betyder att de inte raderas när du stänger din webbläsare. Istället sparas en sådan cookie under en period om två år om du inte under samma period besöker webbplatsen igen. I sådant fall förnyas cookien och en ny tvåårsperiod inleds. 

Du kan fortfarande använda merparten av denna webbplats om du väljer att inte acceptera cookies. Vill du inte acceptera cookies kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt blockerar lagring av cookies. I vissa fall kan blockering av cookies leda till att vissa webbplatser fungerar sämre, eller inte alls, beroende på vilka inställningar du valt för din webbläsare.

 Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies lätt raderas, detta betyder dock att dina inställningar inte kommer att behållas. För mer information, gå till www.aboutcookies.org.

Denna länk tar dig till en annan webbplats som öppnas i ett nytt fönster. sohrab.se är inte ansvarig för innehållet på webbplatsen www.aboutcookies.org.

Hyperlänkar

För din bekvämlighet och nytta kan sohrab.se webbplats tillhandahålla länkar till webbplatser tillhöriga tredje part. Om du använder dessa länkar kommer du att lämna sohrab.se webbplats. sohrab.se kontrollerar inte dessa webbplatser eller deras sekretessprinciper, som kan vara annorlunda än sohrab.se. Vi har inget inflytande på webbplatser tillhöriga tredje part. sohrab.se sekretessprinciper omfattar inte personuppgifter du själv väljer att överlämna till icke relaterad tredje part. Vi uppmanar dig att läsa integritetspolicyn hos respektive företag innan du överlämnar någon information om dig själv.

Kontakta oss

Om du har frågor rörande denna Integritetspolicy kan du kontakta mail@sohrab.se