Posts tagged politik
In i politiken

lla ska kunna känna sig välkomna, betydelsefulla och värdefulla.

Alla människor bär på en kraft som de skulle kunna dela med sig av till världen.

Om den kraften inte tas till vara på ett konstruktivt sätt, om den inte får bli den gåva till mänskligheten som den är ämnad till att vara, kommer den läcka ut på ett negativt sätt med destruktiva följder.

Vi måste ta vara på alla människors potential, vilja och drömmar.

Gör vi det kan vi skapa en värld där människan lever i välmående och harmoni med sin omgivning, djuren, naturen och världen vi är en del av.

Read More