Lös samhällsproblem och skapa politisk innovation med Policy Lab

Bilder från Policy lab på Sjöviks folkhögskola med tema hållbarhet och miljöfrågor.

En metod för politisk utveckling

Policy Lab är en metod för politisk idéutveckling som jag kom i kontakt och blev utbildad i under Höj Rösten Politikerskola. Sedan dess har jag genomfört ett antal Policy Labs som blivit väldigt uppskattade och resulterat i en hel del spännande idéer. 

Metoden är enkel men väldigt kraftfull. Den bygger på ”Design Thinking” och människocentrerad design, som jag är väl förtrogen sedan innan med, men här är metoderna anpassade för att ta sig an samhällsutmaningar och politiska frågor i ett lokalsamhälle eller inom en organisation som vill bidra till att lösa ett samhällsrelaterat problem. 

Definiera problemet utifrån att ta in kunskap om det vi inte vet

I stora drag ser det ut såhär:

Vi börjar med att definiera en gemensam utmaning eller ett problem med formuleringen: ”hur kan vi…” Det kan till exempel vara ”hur kan vi få bort nedskräpningen från våra gator i vår kommun?” Eller ”hur kan vi se till att snöröjningen fungerar så pass bra att inte bara bilister kan ta sig fram utan även gående, cyklister, gravida, äldre och funktionshindrade? Eller ”Hur kan vi matcha vår arbetskraftsreserv mot behoven av arbetskraft i offentlig sektor och näringslivet?”

Utifrån dessa frågor sätts grupperna ihop och med fördel är det en blandning av människor i varje grupp med olika erfarenheter. 

Grupperna börjar med att lista allt de tror att de vet om utmaningen, sedan det de tror om utmaningen och slutligen det de vet att de inte vet om utmaningen. Dvs det de är nyfikna på och vill lära sig mer om. När de är klara med detta så rensas fokus på ”vet” och ”tror” bort. Vi djupdyker istället i det vi inte vet. Det som vi behöver lära oss mer om. Sen går vi ut och tar reda på allt vi kan kring dessa frågor. Samlar information, data och evidens. Det kan vara genom samtal med människor på stan, det kan vara genom telefonsamtal till boende i närområdet eller genom att ringa nära och kära som berörs av frågan. Det kan också vara en intervju med en expert eller att ta hjälp av forskning på området. Det viktiga är att gruppen blandar evidens och ser till att verkligen söka för dem ny kunskap inom området. 

Utifrån detta definieras sedan problemet. Vad är det vi står inför för utmaning egentligen? Det har vi i vart fall än något bättre bild nu när gruppen används sin kollektiva förmåga att forska fram information till att ge varandra en djupare förståelse för utmaningen. 

Idégenerering utan censur

Sen när detta är gjort så utsätts gruppen för övningar som gör att de börjar idégenerara utan att censurera. Övningarna kan liknas vid improvisationsövningar som jag var med om när jag höll på med improteater. De tvingar en att helt enkelt kasta ur sig idéer utan att värdera dessa för mycket. Först i nästa skede så väljer gruppen ut en idé bland alla bidrag (en grupp på sex personer kan utan problem generera ett fyrtiotal idéer). Den idé som blir utvald jobbas sedan vidare med och gruppen tar fram en protyp som testas på en annan grupp. Utifrån den feedback grupperna ger till varandra så itererar dem, dvs förändrar och förbättrar, sin protyp tills den är redo att testas i verkligheten. I slutet gör gruppen just det och reflekterar över vad de lärt sig av processen. Genom reflektionspauserna så får metoden sjunka in hos deltagarna vilket gör att de, om de inte kommer fram till en bra idé som går att omsätta direkt efteråt, åtminstone har lärt sig en bra metod som de kan använda på nytt och lära ut till andra. 

Policy labs i hela världen

Policy labs hålls lite varstans i världen och jag har lite av en dröm att bidra till spridningen av metoden. Jag vill gärna hålla ”policy labs” i hela Sverige (och gärna i andra länder med) med medborgare och beslutsfattare på olika nivåer. Jag tror starkt på metoden och vill sprida den till andra. Efter sex månader som politisk beslutsfattare på min fridit här i Falun har jag också sett hur många av de mest intressanta frågor som varit uppe för beslut i kommunen i grunden kommit från medborgare i vår kommun som sett ett problem eller en utmaning och tillsammans med andra funderat kring lösningar. Men det är alltför sällan sådana förslag kommer fram. Istället är en majoritet av frågorna på dagordningen i ett genomsnittligt kommunfullmäktige  sådant som kommer uppifrån, från tjänstemän i kommunen eller från EU-nivå. 

Fler beslut underifrån och inifrån stärker demokratin

Jag skulle vilja se, för demokratins skull och vitalisering av våra demokratiska processer att fler förslag och underlag till politiska beslut kom underifrån och underifrån och skapades genom den här typen riktig samverkan (inte prat om samverkan) där människor möts över barriärer och stuprör och jobbar fram lösningar tillsammans. På så sätt har också policy lab en potentiellt brobyggande funktion och kan användas för att föra samman politiker, tjänstemän, beslutsfattare på olika nivåeer, med näringsliv, utbildningsväsende och vanliga medborgare med olika bakgrund och i olika generationer. En stor utmaning idag är ju att människor rör sig i sina filterbubblor och inte möter varandra. Möts man så kan det vara på någon typ av ”samverkansmöte” eller ”inspirationsdag” men det är sällan som det leder till något mer än prat och blir ett faktiskt görande. Policy Lab skapar ett görande som jag tycker är otroligt intressant och visar på kraftfullheten i metoden.

Praktiskt och feedback från Sjövik

Min erfarenhet är att labbet blir som bäst om det får hållas under en heldag. Men det går också att skala ner och göra på några timmar för att illustrera modellen och lära sig metoden. Det går även att utvidga och köra t ex 24h,  48h eller en hel vecka om så skulle önskas (t ex om man antar en komplex utmaning och verkligen vill komma långt i framtagandet av en lösning). Det är en skalbar modell vilket är en av styrkorna. 

Ett exempel är från det policy lab som jag höll på Sjöviks Folkhögskola utanför Avesta i november som hölls under nästan en hel dag. Såhär skrev Catrin Grundfelt som är kursansvarig på deras allmänna linje till mig efteråt:

”Vi gjorde en egen utvärdering på kursen där de fick säga vad av det vi har gjort i höst som de tyckt varit så bra att de vill att vi fortsätter med och då kom ditt bidrag upp som bland det bästa vi har gjort under höstterminen. Det kan också vara roligt för dig att veta att vi har använt oss av metoden under några lektionspass, för att vi tyckte den var så bra och för att deltagarna ska komma ihåg den och få mer övning i den.”

Utvärderingen gav också genomgående höga betyg och såhär skrev deltagarna som motivering till sina betyg:

”Sohrab gör den här labben på ett uppfriskande sätt. Att han började med en kort föreläsning om sig själv och sin resa i livet gav övningen ett annat djup, vilket jag uppskattar.”

"För att Sohrab var bra på det han gjorde och jag skulle själv gärna göra om det.”
”Inspirerande.”

"Det var en fantastiskt dag från start till slut. Föreläsningen gav en bra start, policy-labet var riktigt inspirerande och den avslutande reflektionen knöt ihop dagen på ett sätt så att man kunde lämna med ett lugn och en iver att gå vidare med några idéer.”

"Eftersom du är väldigt bra på att prata och kan verkligen inspirera med det du har att säga!”
"Den här dagen gav mig en uppfriskande syn på hur politik och idéer kan hjälpa att skapa en förändring i samhället. Hur vi människor kan samarbeta tillsammans och gå från idé till verklighet på ett smidigt sätt.”

Vill du också boka mig till ett ”policy lab”? Hör gärna av dig till min bokning på mail@sohrab.se