In i politiken

Ingen ska känna sig övergiven, förnedrad, exkluderad eller utelämnad.

Alla ska kunna känna sig välkomna, betydelsefulla och värdefulla.

Alla människor bär på en kraft som de skulle kunna dela med sig av till världen.

Om den kraften inte tas till vara på ett konstruktivt sätt, om den inte får bli den gåva till mänskligheten som den är ämnad till att vara, kommer den läcka ut på ett negativt sätt med destruktiva följder.

Vi måste ta vara på alla människors potential, vilja och drömmar.

Gör vi det kan vi skapa en värld där människan lever i välmående och harmoni med sin omgivning, djuren, naturen och världen vi är en del av.

Ovanstående övertygelser är min drivkraft i allt jag gör.

Som många av er vet har jag aktivt valt att stå utanför partipolitiken.

Istället har jag försökt kanalisera mitt engagemang i folkrörelsearbete, småföretagande, teater och genom skrivande och talande försökt påverka samhället.

Det har varit ett val baserat i en avsmak inför politiskt spel och en återkommande uppgivenhet inför delar av den politiska utvecklingen.

Det har också varit baserat i egna rädslor och känslor av otillräcklighet inför dem utmaningar som finns i samhället och det lidande som pågår i världen.

Jag är övertygad om att det hade varit bättre med ett mer dynamiskt och öppet politiskt klimat där människor kliver in och ur partipolitiskt engagemang under delar av sina liv för att sedan återgå till andra uppgifter.

Politisk tjänstgöring borde mer ses som en gåva till världen än en form av karriär bland andra.

Jag tror att den populism, rasism och auktoritära tendenser vi ser, med rop på starka ledare, sökande efter syndabockar och sug efter enkla lösningar delvis är ett symptom på det politiska tomrum som skapas när demokratin tappar fart och det politiska maskineriet hamnar för långt från medborgarna det ska representera.

Det kommer alltid finnas korrumperade krafter som är villiga att ur missnöje så splittring för egen vinnings skull. De kommer peka på syndabockar och deklarera att undanröjanden av dessa är den enda lösningen. Sedan kommer de successivt att befästa sin makt och försvaga demokratin utan att lösa problemen de lovade att lösa. För lösningar har de inte. Bara tomma ord.

Det är varje demokratisk medborgares plikt att göra vad den kan för att dessa krafter inte får grogrunden att växa.

Jag tror vår demokrati är i akut behov av olika vägar för att vitalisera och få fler att engagera sig i den. Jag vill undersöka om jag kan göra mer för att bidra till detta framgent.

Därför har jag valt att kliva in i politiken.